In house NLP training

In House NLP training

Ko je Vaše potrebe interpersonalnog karaktera možemo kreirati program svojstven Vama. S toga Vas molim da nas kontaktirate sa Vašim zahtijevima i potrebama u ovom domenu. Ispod su navedeni djelovi u kojima mi specijaliziramo a koji mogu popraviti interpersonalne vještine:

 • Emotivna stabilnost
 • Odlučite kako želite da se osjećate u datom trenutku kada to želite
 • Motivacija za Vas i za druge
 • Asertivnost
 • Precizna komunikacija
 • Persuazivna komunikacija
 • Čitanje govora tijela
 • Tehnike za poboljšanje memorije
 • Stres Management

Ovo su primjeri kurseva koje smo dizajnirali i sproveli u relaciji na ovu temu, a naravno da se korekcije prave u zavisnosti sa potrebama Vase fime:

 • Uvod u Biznis NLP
 • Uvod u NLP
 • Uvod u New Code NLP-a
 • NLP Core Skills Diploma
 • Certified NLP Practactitioner

Sales/prodaja Treninga

Šta god Vam je potrebno u domenu prodaje mi možemo zadovoljiti Vase potrebe. Ispod su  dostavljeni elementi gdje Mi imamo iskustva, međutim taj dio uvijek se koriguje ptorebama firme. Navedeni si djelovi u kojima specijaziramo, kako bi smo popravili prodaju Vaše kompanije.

 • Cold calling tehnike
 • Face to face vještine ubjeđivanja
 • Završna faza prodaje tehnike
 • B2B prodaja
 • Networking
 • Sales director advanced komunikacija
 • Modelling excellence
 • Personal Excellence
 • Presentation Skills
 • Time management
 • Komunikativne sposobnosti; verbalna i neverbalna komuikacija
 • Stres Management

Ovo su promjeri kurseva koji su dizajnirani za te potrebe.

 • Efektivna pregovaranja koristeci NLP
 • Tehnike Persuazije i efektivne komunikacije
 • Lideship prodaja
 • NLP u prodaji
 • Business NLP Practictioner
 • Business Modeling

Customer service/ trening osoblja privatnog i državnog slusbenog osoblja u firmama

 • Kako se ophoditi sa mušterijama profesionalno
 • Tehnike razgovora preko telefona
 • Gradjenje odnosa između mušterije i servisa koji nudi uslugu
 • Modelling excellence
 • Personal Excellence
 • Communication skills; verbal and non-verbal
 • Time management
 • Stres Management