Trening kursevi

Kako trening izgleda sve obuhvatno

Trening Sertifikovanog Kliničkog Hipnoterapeuta

Kurs traje 9 dana i tu ćete naučiti hipnotičke stratetigije koje će pomoći da klijenti ostvare promjene. Hipnoza je specijalitčki proces koji omogućuje da se sa ovim procesom povezete sa većim dijelom uma, tačnije rečeno nesvjesnog dijela uma. U nesvjesnom dijelu uma su sva naša ograničenja navike, čvrsta uvjerenja po kojima živimo koja mogu biti promjenjena.

Ovaj segment treninga obuhvata različite pristupe hipnozi uključujući “Ekriksonsku hipnozu” takođe kao i neki direktniji induktvni pristupi.
Struktura kursa će dati učesnicima sposobnosti i fleksibilnosti tako da će moći uspješno da se bave probemima svojih klijenata.

Svrha treninga

Da uspješno integrišete hipnotička znanja, kako bi ste kroz hipnozu mogli riješiti problem klijenata i ostvariti dugoročnu promjenu. Ovaj segment uključuje da naučite standardne formate za rad recimo sa negativnim navikama, tipa pušenje, emocionalni problemi, strah, anksiozna stanja, fizički problem kao što je bol, alergije, problem sa kilažom.

Posle ovog treninga bićete u mogućnosti da radite  profesionalno kao hipnoterapeut.

Struktura treninga

Gledaće te i slušati kako Mirjana Searle koristi hipnozu u stvarnim životnim situacijama. Mirjana će Vam objasniti sve detalje koje koristi u svom poslu kao i samu generalu teoriju hipnoze. Učesnici ce voditi hipnotičke tretmane na svojim kolegama sa treninga i tako imati mjesta pravo primjeni. Sve ukupno iskustvo će biti potpunjeno sa predavanjima, demostracijama i praktičnim vježbama i na taj način ćete dobiti potpunu sliku materijala koji se pokriva. Trening (advance training) će biti podijeljen u 9 dana + 100 sati pisanog i vježbanog materijala od vaše strane.

Prvi dio: Uvod u hipnozu

Ovdje će te naučiti osnove i bitne hipnotičke postavke i blaži oblici koncepta hipnoze. Ovaj dio najviše se bazira na učenjima hipnoze koje možete primjeniti na sebi, na taj način i zaista dobijate osnovne i bitne stavke u samoj postavci hionoze i kako sve funkcioniše. U ovom dijelu se više govori o nesvijensom dijelu uma i kako se uvode hipnotičke indukcije (ili drugačije nazvane uvod u hipnozu). Ovaj dio je jako interesantan i bitan jer za one koji su učili NLP tehniku koja je povezana sa hipnozom daje apsolutno izvanredne rezultate.

Naučićete:

 • Graditi odnos povjerenja sa klijentom za uspjeh hipnoze
 • Kako uvesti klijenta u hipnotička stanja, pacing and leading
 • Osnova prirodnog transa
 • Hipnotički vokalni kvalitet
 • Aplikacija “Miltonovog Modela”
 • Osnovne hipnotičke indukcije
 • Samo hipnoza

Drugi dio: “Eriksonska Hipnoza”

Na ovom dijelu se koncetrišemo na tehniku Miltona Eriksona koji je učio kako se koristi indirektna hipnoza da bi se izazvali hipnotički fenomeni transa i rada na promjenama kod klijenta. Eriksonski pristup je jako elegantan pristup i veoma efektivan metod (otkrijte zašto).

Treći dio: Aplikacija hipnoze

U ovom finalnom dijelu treninga će Mirjana Searle podijeliti sa učesnicima treninga tajne zanata koje se grade samo kroz sopstvena iskustva rada sa klijentima. Tačnije kako uvesti u ovaj dio rada sa klijentima rad  praktičnog Coachinga sa apliciranjem hipnoze.

Biće govora o NLP teoriji u akciji, kako možete promjeniti život kijenta, porodice i prijatelja.

Prava velika osnova se gradi sa predhodnim poglavljem Eriksonijskog učenja, sada dolazi vrijeme kako da se ta učenja apliciraju. Na primjer, hipnoza u tom kontekstu je jak alat za rješavanje problema u samom čovjekovom organizmu, problem gojaznosti, zatim rješavanje problema raznih adikcija. Hipnoza u ovom kontekstu je veoma efektivna jer se bavi i strahovima klijenata i problemima samopouzdanja koji posle ovakvog pristupa bivaju usjesni. Bitan segment u ovom dijelu je da se stilovi hipnoze uspješno kombinuju i da se već stvori samopouzdanje kod treniranih hipnoterapeuta, da znaju kad i gdje da pristupe razna oruđa zanata, da li je direktan pristup, indirektan pristup, eriksonski pristup.

Naučiće te:

 • Mirjana Searle metod za coaching klijenata pri ostavlajnju cigara
 • Kako izgraditi uspješni coaching
 • Direktan hipnotički pristup
 • Indirektan hipnotički pristup

Dio sertifikovanja vaših diploma iznosi 84 eura.

Za ostale cijene molim Vas pođite u kontakt stranicu i javite se na mail ili na telefon. Treninzi su redovni u Engleskoj a od skora počinju i u Crnoj Gori.